Ladění skylink

Tabulka s přehledem parametrů k ladění programů Skylink. Stav k 24.1.2024. Příjímače a televizory vybavené funkcí FastScan se naladí automaticky. K naladění ostatních přístrojů bez funkce FastScan postupujte podle návodů výrobce. Podrobněji :