Auto FastScan nově u Cryptoboxů.

V těchto dnech uvolnil distributor oblíbených přijímačů AB Cryptobox řady 6xx, slovenská firma AB com, s.r.o nový software, který obsahuje velmi užitečnou funkci Auto FastScan.

V praxi to znamená, že již nebude třeba ručního spouštění stávající funkce FastScan, ale že celý proces bude možno zautomatizovat.

Jak to celé funguje.

Přijímač každý den ve 3 hodiny zjišťuje, jestli je na družici Astra 3B dostupná nová verze tabulky FastScan Skylinku. Pokud zjistí přítomnost tabulky FastScan, tak se přijímač při prvním zapnutí  dotáže uživatele, jestli má stávající seznam programů přepsat novou tabulkou programů FastScan.

Pokud uživatel toto potvrdí dojde ke smazání všech naladěných programů a jejich nahrazení aktuálním stavem. Pořadí programů lze měnit, ale je třeba si uvědomit, že s novou aktualizací  se opět programy seřadí dle FastScanu Skylink.

Transpondér, ze kterého se FastScan tabulka vysílá nelze uživatelsky měnit. V případě, že by Skylink tento transpodér měnil, je výrobce připraven  vydat aktualizovaný software a tím funkci Auto FastScan uvést zpět do funkčního stavu.

Pro uživatele, kteří nechtějí funkci Auto FastScan používat, je v menu přístroje možnost jejího vypnutí.

Nové software s funkcí Auto FastScan najdete zde.