Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Název prodávajícího: Anten-servis Strakonice,s.r.o.

Sídlo prodávajícího: Mírová 43 38601 Strakonice

IČ prodávajícího: 25152181

 

Internetové stránky eshopů: https://www.anten-shop.cz, https://www.e-anten.cz, https://www.anten.cz/eshop

Prodejní stránky: www.anten.cz

 

Emailová adresa prodávajícího: obchod@anten.cz

Telefon prodávajícího: +420 383 321 762

…………………………………………………………………………………………………...

 

(vyplněno prodávajícím)

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

 

V ……………… dne …………….                                                                                   ..................................................

                                                                                                                                                     podpis

 

stáhnout Odstoupení od smlouvy