Reklamace

Reklamační formulář

 

Název prodávajícího: Anten-servis Strakonice,s.r.o.

Sídlo prodávajícího: Mírová 43 38601 Strakonice

IČ prodávajícího: 25152181

 

Internetové stránky eshopů: https://www.anten-shop.cz, https://www.e-anten.cz, https://www.anten.cz/eshop

Prodejní stránky: www.anten.cz

 

Emailová adresa prodávajícího: obchod@anten.cz

Telefon prodávajícího: +420 383 321 762

…………………………………………………………………………………………………...

(vyplněno prodávajícím)

Reklamující :

Reklamované zboží :

Doklad o dodávce reklamovaného zboží (záruční list, paragon, faktura) číslo………ze dne…….

Zjištěná závada :

Navrhovaný způsob reklamace * :

Oprava zboží

Výměna zboží

Vrácení peněz

Jiný – popište 

 

Vyřizuje :

Reklamace vyřízena dne :

Způsobem :

 

....................................................

Datum a podpis reklamujícího :

 

* Nehodící se škrtněte

Stáhnout : Reklamační formulář